• SZKOLENIA | Gospodarka niskoemisyjna
  SZKOLENIA | Gospodarka niskoemisyjna

  O czy mówi unijna dyrektywa 2008/50/WE? Jak przygotować program ograniczenia niskiej emisji w gminie?

 • Biomasa
  Biomasa

  Biomasa - Biomasa może być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania biopaliw stałych (drewna, słomy), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa ciekłe (olej, alkohol).

 • Pompy ciepła
  Pompy ciepła

  Pompa ciepła to o nowoczesne i ekonomiczne główne źródło ciepła w budynkach położonych nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach klimatycznych.

 • Energia wody
  Energia wody

  Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie.

 • Energia wiatrowa
  Energia wiatrowa

  Energia wiatru jest jednym z najstarszych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez człowieka. Jej historia zaczyna się ponad 2500 lat temu.

 • Fotowoltaika
  Fotowoltaika

  Efekt fotowoltaiczności to nic nowego, został on zaobserwowany po raz pierwszy w 1839 roku przez A.C. Becquerel.

EDUSUN.pl - pierwszy w Polsce portal, który informuje o najważniejszych wydarzeniach z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Ekologia to nasza pasja i mamy nadzieję, że chętnie się nią zarazisz.

 

Zapraszamy.

 

Opieka merytoryczna SUNEX SA

Dofinansowano ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej